MARK VAN DIJK YACHTING & OUTDOOR

OFFICIEEL HOBIE KAYAK IMPORTEUR SINDS 2006, VOOR BELGIE - Z-NEDERLAND & LUXEMBURGwww.watersportbenelux.com


INFORMATIE - DISCLAIMER

Mark van Dijk Yachting & Outdoor / www.viskajak.be / www.watersportbenelux.com besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de inhoud van de website. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het het zijn dat de gegeven informatie op de website onjuist/ verouderd is. Derhalve kunnen er geen rechten ontleend worden aan de gegevens op de website. Mark van Dijk Yachting & Outdoor is in geen geval aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de website van www.autodaktenten.be. Links op www.autodaktenten.be /nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door derden. Mark van Dijk Yachting & Outdoor biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door Mark van Dijk Yachting & Outdoor worden onderhouden en/of de informatie op websites die naar www.autodaktenten.be /.nl verwijzen. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Belgische wet.

PRIVACY

De door uw verkregen persoonlijke gegevens zullen zorgvuldig en vertrouweijk behandeld worden en alleen gebruikt worden bij relevante informatie.